จำหน่ายน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรไทยนิยม ยั่งยืน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์คณะดูงานจากสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งามรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนครการผสมเทียมสุกรศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6 ปี 2561โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร
พันธุกรรมเด่น

ศูนย์ฯ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สุกร

พันธุ์สุกร

เน้นเครือข่าย

ศูนย์ฯ มีเครือข่ายผู้ใช้พันธุกรรมสุกรทั่วประเทศ

ฟาร์มเครือข่าย

กระจายพันธุ์ดี

ศูนย์ฯ กระจายสุกรพันธุ์ดี สู่เกษตรกรทั่วไป

จองสุกร

ช่องทางการติดต่อเรา

เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
www.moopakchong.org

WWW.

เบอร์โทรศัพท์
มือถือ 081-955-3045

Telephone

Scroll to top