ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รวมจำนวน 64 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสุกรและการจัดการด้านสุกร

รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
Scroll to top