แม่แห่งชาติ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกิจกรรมพัฒนา

วันแม่แห่งชาติ 2561 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยร่วมกันพัฒนาศูนย์ฯ และพัฒนาหมู่บ้านประดู่งามหมู่ที่ 13 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในหมู่บ้าน

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พัฒนาหมู่บ้านประดู่งาม
Scroll to top