พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์จาก พันธุกรรม

พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์จาก พันธุกรรม

พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์ กรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร (ศูนย์หมูปากช่อง) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกรเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในการนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตโดยมีทั้งสุกรสายพ่อพันธุ์ (Sire line) และสุกรสายแม่ พันธุ์ (Dam line) สุกรขุนที่เกิดจากสุกรพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ เป็นสุกรขุนที่มีสมรรถนะการผลิตสูง โตเร็ว ให้เนื้อแดงสูง แข็งแรง รูปร่างดี ส่งตลาดได้เร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาด

เอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์
พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์
พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์
พันธุ์สุกรกรมปศุสัตว์ กับการใช้ประโยชน์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >>> SDRC Brochure

การจองสุกร

จองออนไลน์

ไปจองที่ https://www.moopakchong.org/condition/online-service.html

จองทาง e-mail

  1. ดาวน์โหลดฟอร์มจองสุกรในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน >>> แบบคำขอจองซื้อสุกร แบบฟอร์มจองสุกรทั่วไป
  2. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
  3. สำหรับการจองสุกรในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำเนา บัตรสวัดิการแห่งฐัฐ หรือ ใบรับรองการฝึกทักษะทางด้านอาชีพ หรือ ถ้าไม่มีทั้งสองอย่างให้ติ๊ก ข้อที่ 2 เกษตรกรรายย่อย / สำหรับการจองสุกรทั่วๆไป  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบมาพร้อมใบจอง
  4. สแกนไฟล์ PDF แล้วส่งเมลมาที่ e-mail ; lcna_nak@dld.go.th

ทางไปรษณีย์

  1. ดาวน์โหลดฟอร์มจองสุกรในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน >>> แบบคำขอจองซื้อสุกร แบบฟอร์มจองสุกรทั่วไป
  2. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
  3. สำหรับการจองสุกรในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ถ่ายสำเนา บัตรสวัดิการแห่งฐัฐ หรือ ใบรับรองการฝึกทักษะทางด้านอาชีพ หรือ ถ้าไม่มีทั้งสองอย่างให้ติ๊ก ข้อที่ 2 เกษตรกรรายย่อย / สำหรับการจองสุกรทั่วๆไป  ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบมาพร้อมใบจอง
  4. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งจดหมายมาที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เลขที่ 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450 วงเล็บมุมซอง จองสุกร ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน / จองสุกร

จองด้วยตัวเอง

มาจองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เลขที่ 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450 ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 044009511 มือถือ 0819553045 โทรสาร 044-009512 อีเมล์ lcna_nak@dld.go.th

 

Scroll to top