Open post คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสุกร การผลิต…...

Scroll to top