Open post การผสมเทียมสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรม การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่

เมื่อ วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินงานตามโครงการวิจัยการศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื…...

Scroll to top