Open post รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ…...

Scroll to top