Open post รับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ…...

Open post การการตัดแต่งซากสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรมการทดสอบพันธุ์ และการศึกษาซากสุกร

การทดสอบพันธุ์สุกร และ การศึกษาซากสุกร เมื่อ วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกร หลักสูตร การ…...

Open post งานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน

วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมออกบูธในงานมหกรรมวัน ปศุสัตว์อีสาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานมีการออกร้านค้า นิทรรศการแ…...

Open post ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ หมูดำเชียงใหม่ ในงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 2561

ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ หมูดำเชียงใหม่

หมูดำเชียงใหม่ แสดงในงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหมูดำเชีย…...

Scroll to top