African Swine Fever เกาหลีใต้ตรวจพบ ในเนื้อหมูแปรรูปที่สนามบิน

African Swine Fever

African Swine Fever เกาหลีใต้ตรวจพบเชื้อไวรัส African Swine Fever ในเนื้อหมูแปรรูปที่สนามบิน Inchon ซึ่งผู้โดยสารเดินทางมาจากเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน

เกาหลีใต้ตรวจพบเชื้อไวรัส African Swine Fever
เกาหลีใต้ตรวจพบเชื้อไวรัส African Swine Fever

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหารและพัฒนาชนบทเกาหลีใต้ Mr. Lee Gae-ho ตรวจเยี่ยมด่านกักกันสัตว์ ที่สนามบิน Incheon International Airport สั่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารที่อาจนำเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์เข้ามา หลังจากที่ตรวจสอบพบยีนของเชื้อไวรัส African Swine Fever ในเนื้อสุกรแปรรูป (processed pork) ของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน

โรค African Swine Fever ในสุกร เป็นโรคระบาดที่รุนแรง ทำให้สุกรที่ติดเชื้อตายอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราป่วยตาย 100% แต่โรคดังกล่าวนี้ไม่เป็นโรคติดต่อถึงคน โดยมีรายงานการพบโรค African Swine Fever ในเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ด่านเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ตรวจพบชิ้นส่วนยีนของเชื้อไวรัสโรค African Swine Fever ในไส้กรอกหมู และเกี๊ยวหมู ที่ผู้โดยสารนำติดตัวมากจากจีน ซึ่งเกาหลีใต้ประกาศห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูทุกชนิดจากจีนหรือประเทศที่มีการระบาดของโรค African Swine Fever

อ้างอิง

  1. http://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=254476
  2. https://www.facebook.com/1092075270850969/posts/1883923928332762/
Scroll to top