โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร(AfricanSwineFever) ความรู้จากกรมปศุสัตว์

โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์

โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่จำเพาะ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน เชื้อสามารถอยู่ในสิงแวดล้อม หรือซากได้นานหลายเดือน ประเทศที่มีการระบาด จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม

โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์
โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์

ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์

อาการของโรค

  • ตายเฉียบพลัน มีไขสูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออก หรือรอยช้ำโดยเฉพาะหลังใบหู ท้อง ขาหลัง
  • มีอาการทางระบบอื่น เช่นทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในช่วงของการตั้งท้อง
  • พบทุกกลุ่ม และทุกช่วงอายุ
  • อัตราป่วย 100% อัตราตาย 30-100% ในลูกสุกรอัตราตายสูง 80-100% ภายใน 14 วัน

การติดต่อของโรค

การสัมผัสสิ่งคักหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อป่นเปื้อน การโดนเห็บที่มีเชื้อกัด

การระบาดของโรค

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สาธารณะรัฐประชาชนจีน พบการระบาดของเชื้อนี้ และมีแนวโน้มแพร่กระจายไปในวงกว้าง ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยพบการระบาด

รู้ทันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

Scroll to top