สัมมนา African Swine Fever รู้ลึกเข้าใจไม่ประมาท ม.เกษตรศาสตร์

สัมมนา African Swine Fever รู้ลึกเข้าใจไม่ประมาท

สัมมนา สัมมนา  African Swine Fever รู้ลึกเข้าใจไม่ประมาท สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงครามและคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญสัตวแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  African Swine Fever รู้ลึกเข้าใจไม่ประมาท

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น.

สถานที่

ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สัมมนา พิเศษ African Swine Fever รู้ลึกเข้าใจไม่ประมาท
สัมมนา พิเศษ African Swine Fever รู้ลึกเข้าใจไม่ประมาท
Scroll to top