สถานการณ์ASF (อหิวาต์แอฟริกาในสุกร) ที่ประเทศจีน วันที่ 26 สิงหาคม 2561

สถานการณ์ASF (อหิวาต์แอฟริกาในสุกร) ที่ประเทศจีน วันที่ 26 สิงหาคม 2561

สถานการณ์ASF วันที่ 26 สิงหาคม 2561

  1. มีการทำลายหมูทั้ง4แห่งที่มีการระบาด 15,663 ตัว(เจิ้นหยาง มณฑลเหลียวหนิง 913 ตัว ,เหอหนาน 713 ตัว ,เจียงซู 14,577 ตัว ส่วนเจ้อเจียง ยังไม่ทราบตัวเลข)
  2. สายพันธุ์ ของเชื้อไวรัส พบว่า เป็นสายพันธุ์เดียวกับ Georgia2007 และ Irkutsk Rusia2007
  3. เชื้อที่พบปัจจุบันมีทั้งหมด 23 Genotype
  4. ประเทศเสปน ผลิต Recombinant Live Attenuated Vaccine แต่ป้องกันโรคได้เฉพาะ Genotype นั้นๆ ไม่สามารถป้องกัน ข้ามสายพันธุ์ได้
สถานการณ์ASF ที่จีน วันที่ 26 สิงหาคม 2561
สถานการณ์ASF ที่จีน วันที่ 26 สิงหาคม 2561

เครดิต แปลและสรุป/ภาพ : Vet Products Facebook :https://www.facebook.com/ITACvetproductsgroup/

Scroll to top