ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการ Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมรับจองสุกร ในงานKick off ไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์ ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์และหันมาเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพมากขึ้น ปรับความคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การประสานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน
ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน
ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน
ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน
ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน
ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน
ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน
ร่วมจัดนิทรรศการ งาน Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน
Scroll to top