น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร

น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

น้ำเชื้อสุกร ขั้นตอนการสั่งซื้อ และช่องทางการจัดส่ง

 1. แจ้งความจำนงซื้อน้ำเชื้อสดสุกรที่ต้องการด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 044009511 มือถือ 0819553045 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรโดยระบุพันธุ์ของสุกร จำนวนโด๊สหรือหลอด วันและเวลาที่มารับน้ำเชื้อ เบอร์สุกร (กรณีต้องการระบุเบอร์)
 2. โอนเงินค่าน้ำเชื้อ พร้อมภาชนะบรรจุและค่าจัดส่ง (กรณีให้ทางศูนย์จัดส่งให้ ชื่อบัญชี นายกมล ฉวีวรรณ ธนาคารกรุงไทย สาขาปากช่อง เลขที่บัญชี 3030996530)
 3. เกษตรกรมารับน้ำเชื้อตามวันที่กำหนด หรือศูนย์จัดส่งน้ำเชื้อตามช่องทางที่กำหนด
 4. ศูนย์ฯ ติดตามผลการใช้น้ำเชื้อจากเกษตรกร

ช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อ

 1. เกษตรกรมารับด้วยตนเอง
 2. จัดส่งโดยทางไปรษณีย์ (EMS)
 3. จัดส่งทาง Kerry
 4. จัดส่งทาง Interexpress
 5. จัดส่งทางรถทัวร์
 6. จัดส่งทางรถไฟ
 7. จัดส่งด้วยช่องทางอื่นๆ…………………………

ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายน้ำเชื้อ

วิธีการจัดส่งราคาน้ำเชื้อ/หลอดค่าภาชนะบรรจุค่าจัดส่ง**ระยะเวลา (วัน)*
รับด้วยตนเอง100--1
ไปรษณีย์ EMS100702-3
Kerry100702-3
Interexpress100702-3
รถทัวร์100701-2
รถไฟ100701-2
ช่องทางอื่นๆ100701-2

หมายเหตุ

*ระยะเวลาขึ้นอยู่กับระยะทาง และสถานที่จัดส่ง

**ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง ขนาดและน้ำหนักหีบห่อ

ภาชนะบรรจุประกอบด้วยกล่องโฟมและกล่องกระดาษ บรรจุน้ำเชื้อได้ 10 หลอด

ถ้ามารับด้วยตนเองถ้านำภาชนะมารับน้ำเชื้อไม่เสียค่าภาชนะบรรจุ

เกษตรกรจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรเฉพาะในส่วนของน้ำเชื้อสดสุกร

รายละเอียดเบอร์พ่อพันธุ์คงอยู่ ณ 25 กันยายน 2561

เบอร์สุกรพันธุ์สายพันธุ์เพศวันเกิดประเภทสุกรADGFCRBFXAGE90
RC3AE3605DNEWM04/17/2017BOAR1562.51.441.05148.64
RC3AD2954DCANM02/05/2016BOAR15001.561128.33
RC0AE3049CBPC5M05/15/2017BOAR1285.711.860.95141.78
RC0AD1075CBPC3M04/22/2016BOAR1173.912.020.85152.7
RC3AE3721DNEWM05/17/2017BOAR1172.412.211.05126.85
RC0AB9174CBPC5M09/15/2014BOAR1156.252.160.75176.57
RC0AE2833CBPC4M04/16/2017BOAR1152.171.980.75160.4
RC0AE2834CBPC4M04/16/2017BOAR1152.172.040.85165.6
RC3AE3647DNEWM04/23/2017BOAR1139.532.141153.88
RC0AD1487CBPC5M07/08/2016BOAR1115.382.281.1151.1
RC2AD9757LRIREM09/23/2016BOAR1102.041.941.1138.81
RC3AD2879DCANM03/14/2016BOAR1098.042.371.05130.82
RC2AD9633LRIREM06/25/2016BOAR1066.672.110.9140.19
RC0AD1810CBPC5M01/10/2016BOAR1055.562.41.15150.05
RC2AD9694LRIREM01/08/2016BOAR1051.722.291142
RC3AC2655DNEWM08/11/2015BOAR1048.392.480.95146.57
RC2AA8680LRIREM12/22/2013BOAR1043.12.071140.52
RC3AD3209DCANM01/10/2016BOAR1042.252.171.5137.53
RC2AE0007LRIREM04/25/2017BOAR1040.8220.95140.12
RC2AB8952LRIREM02/06/2014BOAR1035.092.210.85140.03
RC3AB2478DNEWM02/12/2014BOAR1031.252.141.25165.64
RC3AD2829DNEWM06/03/2016BOAR1027.272.311.15141.51
RC2AB8964LRIREM01/06/2014BOAR1026.322.240.95142
RC2AE9961LRIREM04/22/2017BOAR1018.872.240.5148.04
RC0AD1119CBPC5M05/15/2016BOAR1016.672.361141.02
RC5AB4359PTUNKNOWNM02/25/2014BOAR10002.250.8162
RC3AE3524DNEWM03/25/2017BOAR10002.280.85162
RC0AE2718CBPC5M02/04/2017BOAR10002.011.05140
RC3AC2738DNEWM12/22/2015BOAR10002.111.05147
RC3AD2979DCANM12/05/2016BOAR10002.451.1143
RC1AD3636LWIREM09/24/2016BOAR100021.2149
RC1AB2877LWIREM10/26/2014BOAR991.672.241.15157.51
RC1AC3190LWIREM11/19/2015BOAR989.132.620.45149.47
RC1AE3823LWIREM01/17/2017BOAR983.871.891.05147
RC0AD1821CBPC5M08/10/2016BOAR981.822.310.95146.02
RC0AB7664CBPC4M01/21/2014BOAR981.482.51.1169.02
RC1AC3200LWIREM11/25/2015BOAR981.131.971.25153
RC1AE4428LWIREM11/25/2017BOAR974.582.371.2143
RC0AD1460CBPC3M02/08/2016BOAR969.232.081.1151.94
RC3AE3519DCANM03/18/2017BOAR967.212.341.05131.93
RC2AD9572LRIREM02/28/2016BOAR960.941.981133.48
RC0AD2069CBPC5M11/22/2016BOAR955.221.910.8144.58
RC0AE2561CBPC5M04/03/2017BOAR953.132.280.8147.85
RC3AD3131DCANM12/08/2016BOAR952.832.181.2145.57
RC0AD0775CBPC3M09/03/2016BOAR951.612.361.1143.9
RC1AD3726LWIREM10/30/2016BOAR946.972.41.25157.78
RC0AE2574CBPC5M09/03/2017BOAR945.312.281.1143.36
RC2AD9561LRIREM02/21/2016BOAR943.662.420.95141.64
RC0AE2737CBPC5M03/04/2017BOAR943.552.170.8144.12
RC3AB2456DNEWM11/24/2014BOAR941.182.291.35159.81
RC0AC9926CBPC5M08/26/2015BOAR938.462.380.9133.53
RC1AB2855LWIREM10/18/2014BOAR936.512.071.1151.6
RC1AE3820LWIREM01/17/2017BOAR935.482.590.85149.14
RC2AC9381LRIREM09/22/2015BOAR934.782.330.85142.26
RC0AB7731CBPC3M01/30/2014BOAR925.932.310.95161.16
RC0AB9347CBPC3M10/14/2014BOAR925.372.331.05160.46
RC3AD2810DCANM02/17/2016BOAR923.082.070.65146
RC3AE3532DNEWM03/25/2017BOAR922.222.251.05148.37
RC0AD1403CBPC5M07/26/2016BOAR921.432.181.05142.66
RC0AA7464CBPC5M12/11/2013BOAR917.912.15159.54
RC0AD1820CBPC5M08/10/2016BOAR916.672.180.75146.73
RC0AD2153CBPC3M12/16/2016BOAR916.672.641.05162.82
RC3AD3174DNEWM09/27/2016BOAR915.492.280.9154.54
RC3AD2840DNEWM09/03/2016BOAR909.092.390.95144.2
RC5AA4191PTUNKNOWNM06/08/2013BOAR903.232.250.5152.89
RC1AE3840LWIREM01/23/2017BOAR901.641.940.9150.22
RC0AD1840CBPC3M07/10/2016BOAR898.152.420.7188.67
RC0AD2098CBPC5M11/27/2016BOAR895.5220.75151.23
RC2AA8733LRIREM12/28/2013BOAR885.712.340.85145
RC5AB4719PTUNKNOWNM11/17/2014BOAR882.352.340.9164.13
RC3AD2887DCANM03/27/2016BOAR882.352.221.05145.27
RC1AC3233LWIREM08/12/2015BOAR880.62.380.9155.14
RC0AE2602CBPC3M11/03/2017BOAR873.242.180.85154.71
RC0AE2519CBPC5M02/24/2017BOAR863.012.140.8150.84
RC0AD0661CBPC3M02/23/2016BOAR859.152.260.9143.67
RC5AB4659PTUNKNOWNM10/15/2014BOAR855.072.470.85163.17
RC0AC9837CBPC5M07/08/2015BOAR854.172.240.8144.59
RC3AC2525DNEWM03/08/2015BOAR854.172.460.9146.24
RC5AB4660PTUNKNOWNM10/15/2014BOAR844.592.540.8166.41
RC0AD1902CBPC4M10/18/2016BOAR830.882.331178.41
RC5AD5249PTUNKNOWNM12/23/2016BOAR810.812.380.85158
RC0AB9333CBPC3M10/13/2014BOAR805.192.50.75169
RC0AD0632CBPC3M11/02/2016BOAR8002.640.8151
RC5AD5085PTUNKNOWNM07/17/2016BOAR792.212.50.8164.26
RC0AC0174CBPC4M01/10/2015BOAR787.52.751.25164.19
RC4AD0653HHM04/22/2016BOAR782.052.90.9193
RC0AB7925CBPC4M04/03/2014BOAR772.732.460.95150
RC4Y0578HHM12/28/2011BOAR738.12.810.75166.32
RC0AC0296CBPC3M10/28/2015BOAR725.272.470.85153.48
RC5AB4730PTUNKNOWNM11/25/2014BOAR718.392.40.85176.3
RC4AD0646HHM02/26/2016BOAR653.853.030.9177.47
RC6AC1970MCHNM11/17/2015BOAR328.363.89318.14
RC6AD2045MCHNM02/11/2016BOAR293.584.751.55352.44
RC6AD1985MCHNM03/27/2016BOAR276.324.29347.9

หมายเหตุ

ADG: อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR:ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

BFx:ความหนาไขมันสันหลังเฉลี่ย(เซ็นติเมตร)

AGE 90:อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม (วัน)

Scroll to top