น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร

น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

น้ำเชื้อสุกร การจำหน่ายและช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

น้ำเชื้อสุกร ขั้นตอนการสั่งซื้อ และช่องทางการจัดส่ง

 1. แจ้งความจำนงซื้อน้ำเชื้อสดสุกรที่ต้องการด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ 044009511 มือถือ 0819553045 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร หรือ เข้า กลุ่มไลน์สังจองน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร >>> http://line.me/ti/g/ACRK8lsO93 หรือ สแกน QR-Code
  QR-Code กลุ่มไลน์สั่งน้ำเชื้อสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
  QR-Code กลุ่มไลน์สั่งน้ำเชื้อสุกร

  ระบุพันธุ์ของสุกร จำนวนโด๊สหรือหลอด วันและเวลาที่มารับน้ำเชื้อ เบอร์สุกร (กรณีต้องการระบุเบอร์เลือกพ่อพันธุ์สุกร)

 2. โอนเงินค่าน้ำเชื้อ พร้อมภาชนะบรรจุและค่าจัดส่ง (กรณีให้ทางศูนย์จัดส่งให้ ชื่อบัญชี นายกมล ฉวีวรรณ ธนาคารกรุงไทย สาขาปากช่อง เลขที่บัญชี 3030996530)
 3. เกษตรกรมารับน้ำเชื้อตามวันที่กำหนด หรือศูนย์จัดส่งน้ำเชื้อตามช่องทางที่กำหนด
 4. ศูนย์ฯ ติดตามผลการใช้น้ำเชื้อจากเกษตรกร

ช่องทางการจัดส่งน้ำเชื้อ

 1. เกษตรกรมารับด้วยตนเอง
 2. จัดส่งโดยทางไปรษณีย์ (EMS)
 3. จัดส่งทาง Kerry
 4. จัดส่งทาง Interexpress
 5. จัดส่งทางรถทัวร์
 6. จัดส่งทางรถไฟ
 7. จัดส่งด้วยช่องทางอื่นๆ…………………………

ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายน้ำเชื้อ

วิธีการจัดส่งราคาน้ำเชื้อ/หลอดค่าภาชนะบรรจุค่าจัดส่ง**ระยะเวลา (วัน)*
รับด้วยตนเอง100-ไม่มีค่าใช้จ่าย1
ไปรษณีย์ EMS1001451352-3
Kerry1001451102-3
Interexpress100145ไม่มีข้อมูล2-3
รถทัวร์1001451801-2
รถไฟ1001451101-2
ช่องทางอื่นๆ100145ไม่มีข้อมูล1-2

หมายเหตุ

*ระยะเวลาขึ้นอยู่กับระยะทาง และสถานที่จัดส่ง

**ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง ขนาดและน้ำหนักหีบห่อ

ภาชนะบรรจุประกอบด้วยกล่องโฟมและกล่องกระดาษ บรรจุน้ำเชื้อได้ 10 หลอด
ถ้ามารับด้วยตนเองถ้านำภาชนะมารับน้ำเชื้อไม่เสียค่าภาชนะบรรจุ
เกษตรกรจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรเฉพาะในส่วนของน้ำเชื้อสดสุกร

เลือกพ่อพันธุ์สุกร

Scroll to top