งานแพะแห่งชาติครั้งที่17 ประจำปี 2563 พบกันที่ จ.สระบุรี

งานแพะแห่งชาติครั้งที่17 วันที่ 17-19 มกราคม 2563  ณ ไร่เขาบัวทอง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก สระบุรี

งานแพะแห่งชาติครั้งที่17
งานแพะแห่งชาติครั้งที่17

17-19 มกราคม 2563 #กรมปศุสัตว์ เชิญเที่ยว งานแพะแห่งชาติครั้งที่17 ณ ไร่เขาบัวทอง ตำบล มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี #โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม การประกวดแพะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา การสาธิตและการแข่งขันอาหารเมนูแพะ การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ การอบรมสัมมนา

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 036 211 028 (คุณณกรณ์ ทินราช) หรือ กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 02 0653 4471 (คุณประยูร ครองยุติ)

 

Scroll to top